Besøg KHRS Academy

Projekter

PROJEKTER

KHRS tager med stort engagement del i samarbejdet indenfor integrationsområdet.

 

KHRS ApS har siden Point 44 Gribskovmodellen i 2006 samarbejdet med en række kommuner og Integrationsministeriet om en række succesfulde integrationsprojekter.

 

Tag endelig uforpligtende kontakt på info@khrs.dk for at få yderligere informationer om projekterne.

 

Vi ser frem til at høre fra jer.

 

Med venlig hilsen
KHRS ApS

BRANCHEDANSK UNDERVISNING

KHRS underviser i Branchedansk både på arbejdspladsen og KHRS’ undervisningslokaler målrettet arbejde i servicebranchen. Målgruppen er flygtninge og familiesammenførte med sprogbarrierer, der deltager i opkvalificerings- og praktikforløb i KHRS, hvilket resulterer i fastholdelse af disse medarbejdere. Branchedansk er obligatorisk for medarbejdere med sprogbarrierer i de forskellige forløb.....
Læs mere

INTEGRATIONSPROJEKT I KØBENHAVN

KHRS ApS har, i starten af 2016, indgået en integrationsaftale med STAR og Københavns Erhvervshus. Det er vi meget stolte over at være en del af. Herigennem kan vi gøre en stor forskel for flygtninge, samt skabe opmærksomhed omkring hvor vigtigt det er, at få vores nye borgere integrerede i Danmark.   Vi vil med stort engagement bidrage til, at få integreret flygtninge i det danske sam.....
Læs mere

PROJEKT MOTIVATION TIL ARBEJDSMARKEDET (MTA)

Projekt MTA er et projekt hvor KHRS i tæt samarbejde med en række kommuner, har til opgave, at få flygtninge, kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere tilknyttet det danske arbejdsmarked igennem praktisk og teoretisk opkvalificering indenfor rengøringsbranchen.   KHRS starter deltagerne op i virksomhedspraktik i KHRS’ egne undervisningslokaler med autentisk inventar og facilitet.....
Læs mere

PROJEKT ”GRIBSKOVMODELLEN POINT 44”

Idéen om at undervise og opkvalificere startede allerede i 2006, hvor KHRS ApS sammen med Gribskov Kommune og Integrationsministeriet udviklede en særlig undervisningsmodel bedre kendt som ”Gribskovmodellen Point 44”. Modellen var dengang målrettet en særlig gruppe kvinder uden formelle kvalifikationer og skolegang, fra ikke vestlige lande. Kvinderne havde været på kontanthjælp i mange .....
Læs mere

New Ressources - Sammen om integration

I 2016, udviklede KHRS ApS, sammen Københavns Kommune og Jobservice Danmark (STAR), opkvalificeringsforløbet ”New Resources”. Nedenstående ses resultater for perioden 2016 til december 2018, som KHRS har opnået: • 96 kandidater fra diverse kommuner startede op i forløbet • 74 kandidater opnåede løntilskudsansættelse • 55 kandidater kom i ordinær ansættelse. .....
Læs mere

CSR-projekt - Udbredelse af virksomheders sociale ansvar

Projektet er støttet af STAR, med henblik på at få borgere langt fra arbejdsmarkedet i beskæftigelse gennem opkvalificering og en helhedsorienteret indsats. Målet er, at KHRS skal opnå 50% af de 35 kandidater/borgere, som starter op. KHRS har opnået at få 75%  af deltagerne i ordinær beskæftigelse, fordelt på: • 13 mænd der har opnået ordinær beskæftigelse • 12 ikke- vestlige i.....
Læs mere

I mål med job

I 2007 indgik vi et samarbejde med Hvidovre Kommune om et lignende projekt. Projektet var målrettet langtidsledige kvinder med anden etnisk baggrund i alle aldersgrupper med helbredsproblemer. Det lykkedes at få over 50 % kvinder i arbejde. .....
Læs mere

Motivation til arbejdsmarkedet (MTA)

Projekt MTA, er et projekt hvor KHRS i tæt samarbejde med en række kommuner har til opgave, at få flygtninge, kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere tilknyttet det danske arbejdsmarked igennem praktisk og teoretisk opkvalificering indenfor rengøringsbranchen. KHRS starter deltagerne op i virksomhedspraktik i KHRS’ egne undervisningslokaler med autentisk inventar og faciliteter fra serv.....
Læs mere

Code of Care

KHRS deltager i Københavns Kommunes Code of Care med at tage initiativ og hjælpe udsatte borgere og/eller borgere tabt i systemet og er udenfor arbejdsmarkedet. .....
Læs mere

Projekt ”Virksomhedscenter”

Projektet kom til verden i 2008 i samarbejde med Københavns Kommune, og har eksisteret i 4 år. Projektet var en opkvalificerings- og indslusningsindsats målrettet de svageste ledige målgrupper med ringe eller ikke eksisterende faglige kvalifikationer og langvarig ledighed. .....
Læs mere

Undervisning i Branchedansk SIRI

Som led i aftalen om mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge fra 2016 udbyder KHRS fra 2018 branchedansk undervisning på arbejdspladsen. Undervisningen foregår på dansk men understøttes med undervisningsmaterialer, som KHRS har udviklet på 8 forskellige sprog. Ordningen er økonomisk støttet af SIRI puljemidler. .....
Læs mere

Sporskifte STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering)

Projektet er støttet af STAR og bidrager til, at ansatte der grundet nedslidning, har svært ved at klare deres jobfunktion, bliver på arbejdsmarkedet og får en ny jobfunktion i eller uden for virksomheden. Projektet har været igangsat siden 1. september 2020 og har indtil videre omfattet deltagelse af 20 medarbejdere. Størstedelen af de medarbejdere, som KHRS har valgt til at indgå i projek.....
Læs mere

KHRS Academy

Vi hjælper mennesker UD af systemet og IND på arbejdsmarkedet gennem opkvalificering og kompetenceudvikling.
Læs mere om KHRS Academy