Besøg KHRS Academy

PROJEKT MOTIVATION TIL ARBEJDSMARKEDET (MTA)

Projekt MTA er et projekt hvor KHRS i tæt samarbejde med en række kommuner, har til opgave, at få flygtninge, kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere tilknyttet det danske arbejdsmarked igennem praktisk og teoretisk opkvalificering inden for rengøringsbranchen.

KHRS starter deltagerne op i virksomhedspraktik i KHRS’s egne undervisningslokaler med autentisk inventar og faciliteter fra servicebranchen, så der skabes en unik forståelse for branchen, de får øgede kompetencer igennem intensiv træning af konkrete arbejdsrutiner, rengøringsprodukter, ergonomi og førstehjælp.  Generelt en massiv individuel vejledningsindsats fra tosprogede undervisere.

Vi inddrager vores erfaringer fra arbejdet med Point 44 – modellen, ved at have konkrete arbejdsopgaver som fx at rengøre et hotelværelse i vores fiktive hotelværelse i vores undervisningslokaler. Vores erfaring er, at det giver større tryghed for deltagerne, at de til at starte med kun udfører arbejdsopgaver i disse lokaler indtil de føler sig rustet til at kunne være på en rigtig arbejdsplads. Vi vil løbende oplære, demonstrere, coache og skabe motivation blandt deltagerne. Integrationen vil ikke blot medføre tilknytning til arbejdsmarkedet men også i høj grad medvirke, til at deltagerne forbedrer deres danskkundskaber, da de får det praktiseret dagligt, men også en livsglæde ved at bidrage til samfundet, stolthed over selv at kunne forsørge sin familie. De mødes med andre mennesker, de får en omgangskreds og noget at stå op til hver dag.

Gruppebillede af forskellige KHRS ansatte indenfor hotelservice