Besøg KHRS Academy

Kvalitetssikring

KVALITETSSIKRING

KHRS går meget op i et trofast og sundt samarbejde med vores kunder, derfor gennemfører vi altid kvalitets og samarbejdsundersøgelser månedligt eller hvert kvartal. Det er for at sikre, at samarbejdet er optimalt og alle ønsker imødekommes. Undersøgelsen kan gennemgås på dialogmøder mellem KHRS’ ledelse og kunden. Allerede ved starten af indgåelsen af et samarbejde med en ny kunde, vil kvalitet være et nøgleord i hele kontraktperioden. Kvaliteten vil fortsætte kontinuerlig med faste kontrolprocedurer, klare målsætninger og retningslinjer, der vil give en tryghed blandt vores medarbejdere og jer. Vi har vi stor erfaring med at igangsætte og implementere en ny kontrakt. En klar plan for overtagelsen er med til at skabe det bedste fundament for det ønskede kvalitets – og serviceniveau i samarbejdet.

 

 

KVALITETSMÅLSÆTNINGER

 • Serviceydelserne er som aftalt og med forventet kvalitet, mængde og service.

 • Leveringen sker til aftalte pris og tid.

 • Kvaliteten af vores egenkontrol og inspektion er ensartet og dokumenterbar.

 • Alle relevante myndighedskrav overholdes.

 • Vi sikrer, at vores medarbejdere har de nødvendige kompetencer.

KHRS arbejder kontinuerligt på, at optimere og videreudvikle vores systemer i vores kvalitetssikringsproces, for hele tiden at følge med tiden og skabe de bedste forudsætninger for medarbejderne og kunden.

EFTER OPSTART

 • Løbende uanmeldte stikprøver udført af vores Quality Controller, både af: medarbejderne, inspektørerne, arbejdslederne samt rengøring og kvalitet.

 • Kvalitetskontrol i samarbejde med kundens kontaktperson.

 • Egenkontrol efter hver endt arbejdsopgave.

 • Inspektioner efter behov (i starten ugentligt)

 • Hver 3. måned eller månedlige kvalitets – og samarbejdsundersøgelser ( Kunden og KHRS.)

 • Månedlige kvalitets og samarbejdsundersøgelser (Medarbejderne og KHRS.)

STIKPRØVER

Vores Quality Controller udfører uanmeldte stikprøvekontroller af medarbejdernes indsats, egenkontrol, arbejdsindsats og motivation, samt arbejdslederne og inspektørerne og føre tilsyn med rengøringskvaliteten. Denne ydelse vil ikke få en meromkostning for kunden, da ydelsen er en ekstra serviceydelse, der sikrer en kontinuerlig høj kvalitet i rengøringsarbejdet.

KHRS tilrettelægger derudover stikprøvekontroller i samarbejde med kunden, så vi i samarbejde holder det gode kvalitets – og serviceniveau. Stikprøvekontrollerne skal omfatte mindst 1 % af samtlige opgaver for at få antagelig effekt. Såfremt kontrollerne ikke stemmer overens med den ønskede kvalitet – så igangsættes der øjeblikke en handlingsplan for udbedringen, der er tilfredsstillende for kunden.

EN PLAN KUNNE SE SÅLEDES UD

 1. 1

  Indgåelse af kontrakt.

 2. 2

  ​​Afholdelse af opstartsmøde – ledelsesniveau.

 3. 3

  Klarlægning af det tekniske og organisatoriske indhold.

 4. 4

  ​​Udarbejdelse og tilrettelæggelse af det ønskede rengøringsprogram:

  • Frekvensrengøring
  • Programmeret rengøring
  • Renhedsgradssystemet
  • INSTA 800
  • Kvalitetsbaseret rengøring
  • Eget specialdesignet rengøringsprogram
 5. 5

  Udarbejdelse af en korrekt tids- og handlingsplan for arbejdet.

 6. 6

  Præsentation af opgaven for arbejdsledere og inspektører.

 7. 7

  Uddannelse/oplæring og opgavespecifik instruktion til medarbejderne.

 8. 8

  Driftsteknisk forberedelse, herunder indkøb af kemi og maskiner.

 9. 9

  Opstart af opgaven.

 10. 10

  Indkørselsperiode og daglig drift.

KVALITETSKONTROL

Der tilrettelægges ligeledes kvalitetskontrol i samarbejde med kunden ud fra et detaljeret kontrolskema, denne kontrol kan variere efter behov, men oftest er det en gang hver måned. Der kan fastlægges en fast dato eller udarbejdes et kvalitetskontrolskema så kunden får en halvårlig oversigt.

KHRS inspektører udfører kvalitetskontrol efter behov og efter aftale med kunden, for at sikre et højt kvalitetsniveau der ikke falder med tiden. Inspektionerne skal udføres på hver eneste lokalitet, i hvert lokale så inspektøren får det fulde helhedsindtryk af rengøringsniveauet og der skabes en ensartet rengøringskvalitet.

KHRS kan udføre kvalitetskontrol ud fra egne specialdesignede kontrolskemaer eller ud fra INSTA800.