Besøg KHRS Academy

Erhvervsrengøring

ERHVERVSSERVICE

ERHVERVSRENGØRING

KHRS ApS har i mere end 41 år tilbudt professionel erhvervsrengøring og kan sammensætte en individuel rengøringsaftale, der sikrer jeres virksomhed en komplet, kvalitetsbaseret, ansvarlig og miljøvenlig rengøring.

 

Når I som virksomhed eller offentlig institution vælger at udlicitere jeres rengøringsaktiviteter, sørger vi altid for en overskuelig opstartsproces – tilrettelagt efter jeres individuelle ønsker og behov.

 

Opstarten er vigtig for at sikre en kontinuerlig kvalitet i rengøringsarbejdet. Når kontrakten er underskrevet, vil vi gå i tæt dialog med kundens FM-afdeling. Der vil som det første aftales et indledende møde, hvor kontraktforhold gennemgås jf. den underskrevne rammeaftale. På mødet præsenteres alle involverede parter på ledelsesplan fra KHRS. Der vil mellem partnerne aftales løbende møder inden kontraktopstarten.

På møderne vil følgende gennemgås:

 • En grundig besigtigelse af alle omhandlende lokaliteter.

 • Gennemgang af alarm, nøgle - og sikkerhedssystemer

 • Gennemgang af alle omhandlende plantegninger og lokalefortegnelser, så det sikres, at KHRS har et præcist datasæt.

 • Drøftelse og evt. planlægning af hovedrengøring og tilkøb af optioner/tilkøbsydelser

 • Planlægning af servicebesøg i kontraktperioden og opfølgningsmøder

 • Forventningsafstemning af samarbejdet og kontraktforhold

KVALITETSRENGØRING

Som kunde hos KHRS kan det forventes, at der etableres et samarbejde hvor nøgleordet er kvalitet ned gennem hele organisationen, fra ledelsesniveau til rengøringsassistenterne. Kvalitet er kendetegnet inden for alle typer rengøring hver eneste dag hele året rundt.

 

KHRS skaber en kvalitetssikring i rengøringsarbejdet igennem klarlagte procedurer for egenkontrol, stikprøver, kvalitetskontrol, inspektion og kvalitets – samarbejdsundersøgelser. KHRS skaber en kontinuerlig kvalitetsbaseret rengøring ud fra INSTA 800 standarder eller efter eget udviklet kvalitetskontrolsystem.

 

Igennem hele kontraktperioden vil I opleve en god kommunikation. KHRS sørger for, at imødegå virksomhedens behov  og står til rådighed telefonisk 24/7.

LEVERINGSSIKKERHED

Hos KHRS går vi kompromisløs efter en kontinuerlig kvalitet for, at sikre tilfredse kunder og lange kunderelationer lige såvel går leveringssikkerhed hånd i hånd med dette.

 

KHRS har skabt et stabilt forretningsgrundlag på baggrund af mangeårige erfaringer og en unik forretningsforståelse og indsigt i branchen.

LEVERINGSSIKKERHED SKABES VIA

 • Komplet kontraktopfyldelse.

  Grundig tilrettelæggelse af

 • Driftstekniske og organisatoriske forhold.

 • Implementeringsproces.

 • Kvalitetssikring af rengøringsarbejdet.

  Hensigtsmæssig og korrekt:

 • Bemanding.

 • Tidsforbrug.

 • Effektiv håndtering af ferieafløsning, sygemelding.

 • Stabile leverancer uden driftsforstyrrelser.

 • Gode ledelses – og uddannelsesmæssige kompetencer.

 • Grundig uddannelse.

 • Opgavespecifik instruktion og oplæring.