Besøg KHRS Academy

Sporskifte STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering)

Projektet er støttet af STAR og bidrager til, at ansatte der grundet nedslidning, har svært ved at klare deres jobfunktion, bliver på arbejdsmarkedet og får en ny jobfunktion i eller uden for virksomheden. Projektet har været igangsat siden 1. september 2020 og har indtil videre omfattet deltagelse af 20 medarbejdere. Størstedelen af de medarbejdere, som KHRS har valgt til at indgå i projektet og som derfor indgår i sporskifteordningen har mere end 15 til 30 års anciennitet hos KHRS.

Smilende kvinde sidder foran en pc på et kontor. Bag hende hænger en stor kalender