Besøg KHRS Academy

I mål med job

I 2007 indgik vi et samarbejde med Hvidovre Kommune om et lignende projekt. Projektet var målrettet langtidsledige kvinder med anden etnisk baggrund i alle aldersgrupper med helbredsproblemer. Det lykkedes at få over 50 % kvinder i arbejde.

Mange af deltagerne har et manglende eller intet kendskab til det danske arbejdmarked. Derfor var målet med projektet at give kvinderne en introduktion til hvordan det danske arbejdsmarked fungerer. Herudover var projektets formål at opkvalificere kvinderne til at kunne varetage et job indenfor rengøring eller hotel- og restaurationsbranchen. I projektet blev metoderne fra Gribskovmodellen- point 44 brugt, således at kvinderne blev oplært og testet i 44 funktioner som de skulle kunne varetage i et job indenfor hotelbranchen.

Herudover var projektet også en øjenåbner i forhold til kvindernes livssituation, i det de ved projektets afslutning skulle kunne se fordelene ved at have et job, en hverdag med kolleger og noget at stå op til. Sidst men ikke mindst at gå fra en tilværelse på overførselsindkomst til selvforsørgelse.

Invandrekvinde har et stykke papir i den ene hånd og løfter den anden hånd knyttet i vejret