Besøg KHRS Academy

CSR-projekt – Udbredelse af virksomheders sociale ansvar

Projektet er støttet af STAR med henblik på at få borgere langt fra arbejdsmarkedet i beskæftigelse gennem opkvalificering og en helhedsorienteret indsats. Målet er, at KHRS skal opnå 50% af de 35 kandidater/borgere, som starter op. KHRS har opnået at få 75%  af deltagerne i ordinær beskæftigelse, fordelt på:
• 13 mænd, der har opnået ordinær beskæftigelse
• 12 ikke- vestlige indvandrerkvinder, der har opnået

ordinær beskæftigelse eller løntilskudsjob.

Projektet har til formål at afklare og styrke deltagernes kompetencer med henblik på opkvalificering i forhold til brancher, hvor der er efterspørgsel på arbejdskraft. Primært indenfor servicebranchen. Under forløbet vil kursisterne være tilknyttet tosprogede undervisere, mentorer og og supervisorer. Undervejs i forløbet afholdes seminarer for små og mellemstore virksomheder, hvor KHRS fortæller om vores erfaringer med at arbejde med målgruppen for projektet. Projektdeltagerne har mulighed for at afprøve forskellige jobtyper, for på den måde at skabe det bedste jobmatch ved projektets afslutning. Ansættelsen enten i form af løntilskud eller ordinære job sker efter efter 3-12 uger alt afhængig af kandidaten.

Billede af jorden med en beskyttende hånd oven over