Besøg KHRS Academy

Motivation til arbejdsmarkedet (MTA)

Projekt MTA er et projekt hvor KHRS i tæt samarbejde med en række kommuner har til opgave, at få flygtninge, kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere tilknyttet det danske arbejdsmarked igennem praktisk og teoretisk opkvalificering indenfor rengøringsbranchen.
KHRS starter deltagerne op i virksomhedspraktik i KHRS’s egne undervisningslokaler med autentisk inventar og faciliteter fra servicebranchen, så der skabes en unik forståelse for branchen, de får øgede kompetencer igennem intensiv træning af konkrete arbejdsrutiner, rengøringsprodukter, ergonomi og førstehjælp. Generelt en massiv individuel vejledningsindsats fra tosprogede undervisere. Vi inddrager vores erfaringer fra Point 44 = arbejde, ved at have konkrete arbejdsopgaver som fx at rengøre et hotelværelse i vores fiktive hotelværelse i vores undervisningslokaler.

Medarbejdere i et storkøkken