Besøg KHRS Academy

PROJEKT ”GRIBSKOVMODELLEN POINT 44”

Idéen om at undervise og opkvalificere startede allerede i 2006, hvor KHRS ApS sammen med Gribskov Kommune og Integrationsministeriet udviklede en særlig undervisningsmodel bedre kendt som ”Gribskovmodellen Point 44”. Modellen var dengang målrettet en særlig gruppe kvinder uden formelle kvalifikationer og skolegang, fra ikke vestlige lande. Kvinderne havde været på kontanthjælp i mange år og var uden forudsætninger for at kunne indgå på det danske arbejdsmarked. Kvinderne havde større sproglige, helbredsmæssige og sociale begrænsninger for at kunne komme i arbejde.

Gennem et pointsystem, som blev udviklet til projektet, blev deltagerne undervist, testet og målt i forhold til KHRS`s standarder og forventninger. Under et 12 ugers langt forløb blev deltagerne undervist og trænet i 44 arbejdsfunktioner inden for hotelrengøring ved hjælp af et særligt visuelt undervisningsmateriale og interne tosprogede mentorer. Deltagerne blev testet og fik et point for hver en arbejdsfunktion, de kunne bestride med rutine. Ved opnåelse af 44 point og efterfølgende gennemført 4 ugers virksomhedspraktik, var der garanteret ordinær ansættelse. Evaluering af projektet viste en stor beskæftigelseseffekt, da 6 ud af 10 kvinder fik arbejde. Af de resterende 4, der ikke havde fået arbejde gennem projektet, var 2 langtidssygemeldt, og 2 gik på barsel. Den samlede beskæftigelseseffekt var således 60%. Projektet gav grundlag for flere lignede forløb med andre kommuner i regionen.

I dag arbejder forskellige kommuner i Danmark med Branchepakkemodellen, som anvendes til opkvalificering og arbejdsmarkedsintegration af ufaglærte flygtninge, familiesammenførte og langtidsledige med ikke vestlig baggrund. Branchepakkemodellen, som er udviklet af analyse- og rådgivningsfirma ”LG Insight” bygger direkte på afprøvede metoder og opnåede resultater i Projektet ”Point 44”.

Kvinde igang med at rengøre hotelbadeværelse