Besøg KHRS Academy

Undervisning i Branchedansk SIRI

Som led i aftalen om mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge fra 2016 udbyder KHRS fra 2018 branchedansk undervisning på arbejdspladsen. Undervisningen foregår på dansk men understøttes med undervisningsmaterialer, som KHRS har udviklet på 8 forskellige sprog. Herunder arabisk, kurdisk, kurmanji, swahili, tyrkisk, dari, farsi og tigrinsk. Undervisningen er tilpasset den enkelte kursists niveau, og der anvendes visuelle virkemidler i undervisningen, som billeder og video, for at gøre materialet tilgængeligt for alle deltagere uanset niveau eller om kursisten er ordblind eller analfabet. Målgruppen for undervisningen i branchedansk er flygtninge og familiesammenførte med sprogbarrierer, der deltager i et opkvalificerings- og praktikforløb hos KHRS. Formålet med undervisningen er at deltagerne skal få en større forståelse af hvordan en dansk arbejdsplads fungerer, samt introduceres til branchens fagsprog. Projektet har også til formål at fastholde deltagerne på arbejdspladsen

Gruppe af mennesker lytter til et oplæg