Besøg KHRS Academy

New Resources – Sammen om integration

I 2016 udviklede KHRS ApS sammen Københavns Kommune og Jobservice Danmark (STAR) opkvalificeringsforløbet ”New Resources”.
Nedenstående ses resultater for perioden 2016 til december 2018, som KHRS har opnået:
• 96 kandidater fra diverse kommuner startede op i forløbet
• 74 kandidater opnåede løntilskudsansættelse
• 55 kandidater kom i ordinær ansættelse.

Projektet var et særligt tilrettelagt forløb, særligt målrettet flygtninge og familiesammenførte med sproglige udfordringer. De havde ingen eller begrænset brancheerfaring, og manglende kendskab til det danske arbejdsmarked. Projektets formål var at opkvalificere deltagerne til at kunne varetage jobs inden for køkken, restauration og kantine. Hotelservice, rengøring og ejendomsservice. Målet med forløbet var et ordinært job i KHRS eller anden virksomhed.

Kursusforløbet, der strækker sig over 12 uger, er et individuelt tilrettelagt forløb med en kombination af danskundervisning, introduktion til det danske arbejdsmarked og en praktisk oplæring i en virksomhedspraktik. Undervejs i forløbet følges kandidaterne af en virksomhedsmentor, med tilkøb af mentortimer fra jobcentret efter behov.

Gruppebillede af forskellige KHRS ansatte indenfor hotelservice