Besøg KHRS Academy

PROJEKT VIRKSOMHEDSCENTER

 “Projekt Virksomhedscenter”, var et forsøgsprojekt under Arbejdsmarkedsstyrelsen hvor der blev arbejdet med, at oprette indslusningsenheder til arbejdsmarkedet for de borgere, der kan indgå i arbejdsstyrken. Borgerne var langvarige kontanthjælpsmodtagere, som både havde ringe arbejdsmarkedserfaringer og andre problemer end ledighed. Problemerne kunne være sprogbarrierer, familieforhold, fysiske lidelser eller noget andet, som gjorde det svært at få et arbejde.

Succesen fra dette projekt har sidenhen inspireret andre kommuner, og KHRS indgik i 2007 et samarbejde med Jobcenter Hvidovre og startede et nyt projekt op: “I mål med Job”.

Projektet: “I mål med Job”, var målrettet kvinder med anden etnisk baggrund i alle aldersgrupper og med mere end 6 måneders ledighed. KHRS tog udgangspunkt i, at deltagerne kunne motiveres mere. I en periode på 12 uger blev de opkvalificeret igennem undervisning samt 4 ugers virksomhedspraktik. De blev dermed forberedt og optrænet til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.