Besøg KHRS Academy

Gribskovmodellen – 44 point

Vores inspiration stammer fra Sverige, hvor et tilsvarende projekt ”Integration i Sommenbygd” havde succes. . Idéen om at undervise og opkvalificere startede allerede i 2006, hvor vi sammen med Gribskov Kommune og Integrationsministeriet udviklede en særlig undervisningsmodel bedre kendt som ”Gribskovmodellen 44 point”. Modellen var dengang målrettet en særlig gruppe kvinder fra ikke vestlige lande. Kvinderne havde større sproglige, helbredsmæssige og sociale begrænsninger for at kunne komme i arbejde. Den samlede beskæftigelseseffekt var 60%.

Point 44 modellen blev udviklet til Branchepakkemodellen, som forskellige kommuner arbejder med i dag, og anvendes til opkvalificering og arbejdsmarkedsintegration af ufaglærte flygtninge, familiesammenførte og langtidsledige.

To indvandrekvinder. den ene står op og holder en mobil op den anden sidder foran en bærbar computer