Besøg KHRS Academy

KHRS’ medarbejdere tester læringsplatformen E-asylearn!!

Flere af vores medarbejdere er allerede blevet opkvalificeret gennem vores online e-learing platform, E-asylearn. To af dem har til trods for ordblindhed formået at gennemføre vores forløb. Vores ambition har netop været at få den målgruppe med, så de også får en chance. Det er fantastisk, at det lykkes os!